Клуб здобувачів Харкова інформує

Ситуація на ринку праці та результати діяльності державної служби зайнятості

(за даними Державної служби статистики України та адміністративними даними державної служби зайнятості)

Структура зареєстрованих безробітних станом на 1 вересня 2018 року.

За статтю:

у загальній кількості зареєстрованих безробітних,

чоловіки становили – 122 тис. осіб (або 42%),

жінки – 171 тис. осіб (або 58%).

За віковими групами:

32% зареєстрованих безробітних були у віці до 35 років;

27% - у віці від 35 до 45 років;

41% - у віці понад 45 років.

За освітою:

49% зареєстрованих безробітних мали вищу освіту;

34% – професійно-технічну;

17% – загальну середню освіту.

Кадровий резерв КСХ